Μήνας: Φεβρουάριος 2017

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσέφερε τα πάντα για την ελευθερία του Γένους μας»

Συντάκτης: – 04/02/2017

Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή στις 4/2/2017.
«Στην Ελλάδα η σύνδεση της θρησκείας με την εθνική ταυτότητα αφορά δύο γνωστές παραμέτρους. Η πρώτη είναι ο αναντικατάστατος ρόλος της Ορθοδοξίας στην αυτοσυνειδησία μας τόσο ως προς τη Δύση βλέπε το Χρονικό του Μορέως όσο και ως προς την Ανατολή επί τουρκοκρατίας όποιος αρνούνταν την Ορθοδοξία και ασπαζόταν το Ισλάμ έχανε και τη συνείδηση της ρωμιοσύνης του. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι τη στιγμή του Αγώνα για την ίδρυση του κράτους μας η Ορθόδοξη Εκκλησία προσέφερε τα πάντα για τη νίκη του Γένους μας. Η ίδια η γλώσσα μας διασώθηκε χάρη στην Ορθοδοξία και τα λειτουργικά της κείμενα. Αν πρέπει να αναζητήσουμε ένα αδιάψευστο γεγονός που μαρτυρά την αδιάκοπη συνέχεια του Γένους μας αυτό είναι η γλώσσα μας που δεν έπαψε ποτέ να μιλιέται. Όμως το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας μας το έχυσαν όποτε χρειάστηκε και οι Έλληνες που δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αλλά ανήκαν σε μια άλλη θρησκευτική κοινότητα ή δεν ανήκαν σε καμία θρησκευτική κοινότητα».