Μήνας: Μάιος 2015

«Για την κοινωνική μας συνοχή, την ασφάλειά μας, την διεθνή εικόνα της χώρας είναι καλύτερα το Δημόσιο να κατασκευάσει ένα τέμενος και άρα να έχει την εποπτεία σ’ αυτό το ζήτημα ή το Δημόσιο να παραχωρήσει σε κάποιον ιδιώτη ή σε ένα άλλο κράτος την ευθύνη και την εποπτεία για αυτά τα ζητήματα;»

Συντάκτης: – 21/05/2015

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΓΘ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ACTION 24 (21-5-2015)

Περισσότερα

«Υπουργείο: Αν δεν φτιάξουμε εμείς το τέμενος, θα το κάνει ιδιώτης από άλλη χώρα»

Συντάκτης: – 18/05/2015

«Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Α.Προβολισιάνο για την ιστοσελίδα in.gr, 18/05/2015».

Περισσότερα

Statement by Secretary General for Religious Affairs G. Kalantzis on the decision of the Council of Municipality of Kavala to postpone the unveiling of the Holocaust Monument

Συντάκτης: – 15/05/2015

I must admit that it is extremely difficult for anyone to imagine that there is indeed a decision by the City Council of Kavala cancelling a scheduled event for the unveiling of a monument dedicated to remind us of the extermination of the Greek Jews of Kavala by the Nazis and their allies, the argument being the existence or the size or the engraving of the symbol of the Jewish faith on it.

The city of Kavala is renowned for its culture, for its hospitable citizens, for its natural beauties, for its important historic monuments, as well as for Lydia, the first European to be baptized Christian. It is extremely unfair for Kavala to go down in Greek history as the first city to have denied hospitality to a monument honoring its own citizens of Jewish faith who were exterminated by the Nazis and their allies.

I trust that the citizens of Kavala, both as individuals and through collective forms of expression, will make sure that soon the monument in its current form as it has already been created will be placed in the place already chosen by the Municipality.

As an Orthodox Christian I feel deeply offended by this issue because it would be as if we were asked to remove or modify for “aesthetic reasons” the symbol of the cross on the tombs of our grandfathers executed by Germans. The Greek Jews who were murdered by the Nazis have no tomb in the soil of our country to be marked with the Star of David, as their tombs lay in the sky and under the earth where their ashes from the crematoria were spread upon.

Δήλωση του Γ. Γραμματέα Θρησκευμάτων Γ. Καλαντζή για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας να αναβάλλει τα εγκαίνια του μνημείου του Ολοκαυτώματος

Συντάκτης: – 15/05/2015

Ομολογώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστεί οποιοσδήποτε ότι πράγματι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας, που ακυρώνει μια προγραμματισμένη εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου προορισμένου να μας θυμίζει την εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων της Καβάλας από τους ναζί και τους συμμάχους τους με επιχείρημα την ύπαρξη ή το μέγεθος ή την απεικόνιση του θρησκευτικού συμβόλου της εβραϊκής θρησκείας. Η Καβάλα είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, για τους φιλόξενους κατοίκους της, για τις φυσικές ομορφιές της, για την ύπαρξη σημαντικών ιστορικών μνημείων αλλά και για την Λυδία, την πρώτη Ευρωπαία που βαφτίστηκε Χριστιανή. Είναι απίστευτα άδικο να περάσει στην ελληνική ιστορία και ως η πρώτη πόλη που αρνείται την φιλοξενία ενός μνημείου προς τιμήν των δικών της πολιτών, εβραϊκού θρησκεύματος, που εξοντώθηκαν από τους Ναζί και τους συμμάχους τους.

Είμαι βέβαιος ότι οι κάτοικοι της Καβάλας, τόσο ως πρόσωπα όσο και ως συλλογικές μορφές έκφρασης, θα φροντίσουν ώστε, σύντομα, το μνημείο με την μορφή που αυτό έχει ήδη φιλοτεχνηθεί να βρεθεί στην θέση στην οποία ο Δήμος έχει αποφασίσει ότι θα φιλοξενηθεί.

Ως Ορθόδοξος Χριστιανός αισθάνομαι βαθύτατα προσβεβλημένος για το θέμα που έχει ανακύψει διότι θα ήταν σαν να μας ζητά κάποιος να αφαιρέσουμε ή να αλλοιώσουμε, για «αισθητικούς λόγους», το σημείο του σταυρού από τον τάφο των παππούδων μας που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Οι Έλληνες Εβραίοι που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί δεν έχουν τάφο στο χώμα της πατρίδας μας για να κοσμεί την επιτύμβια στήλη του το άστρο του Δαβίδ, γιατί τάφος τους είναι ο ουρανός και η γη, εκεί που κατέληξαν οι στάχτες από τα κρεματόρια.

 

 

 

Δήλωση για την τροπολογία με την οποία επανακαθορίζονται τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος για την κατασκευή του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

Συντάκτης: – 07/05/2015

Τα ευρύτερα πολιτικά ζητήματα που συνδέονται με το θέμα της κατασκευής ενός δημόσιου χώρου προσευχής για τους μουσουλμάνους (Έλληνες πολίτες, επισκέπτες, φοιτητές από τις αραβικές χώρες, μετανάστες κλπ) έχουν λυθεί με το ν.3512/2006 «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 29 του ν.4014/2011 το οποίο ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα που συμμετείχαν τότε στην Ελληνική Βουλή εκτός από το κόμμα «ΛΑΟΣ». Με την απόφαση 2399/2014 που δημοσιεύθηκε στις 30/6/2014 το ΣτΕ έκρινε ότι ο νόμος είναι απολύτως σύμφωνος με το Σύνταγμα. Όπως συμβαίνει με όλα τα δημόσια έργα, υπάρχουν πάντοτε καθυστερήσεις, απρόβλεπτες δυσκολίες αλλά και ανθρώπινα λάθη, γι’ αυτό και η κατασκευή του καθυστερεί. Ένα τέτοιο ανθρώπινο λάθος διορθώνεται με την τροπολογία που κατατέθηκε από το ΥΠΑΠΕΝ. Δεν πρόκειται περί κάποιας αλλαγής στην πολιτική στην οποία έχουν συμφωνήσει όλες οι κυβερνήσεις από το 2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι Εκθέσεις διεθνών οργανισμών που αφορούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας περιλαμβάνουν σταθερά επί σειρά ετών την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει δημόσιος χώρος προσευχής για τους μουσουλμάνους στην Αθήνα. Στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, τον δεύτερο μεγαλύτερο οργανισμό διεθνούς συνεργασίας μετά τον ΟΗΕ, συγκεκριμένες φωνές επί σειρά ετών κατασυκοφαντούν την πατρίδα μας για το εν λόγω θέμα. Η Ελλάδα δεν έχει απολύτως τίποτα να φοβηθεί από ένα δημόσιο μουσουλμανικό χώρο προσευχής του οποίου η κυριότητα ανήκει στο κράτος και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Πολιτείας. Αντίθετα, έχει πολλά να κερδίσει τόσο για την εσωτερική της ασφάλεια όσο και για την διεθνή της εικόνα.

 

Statement on the amendment redefining the building plat for constructing a Mosque in Athens

Συντάκτης: – 07/05/2015

Political issues with regard to constructing a public place of praying for Muslims (Greek citizens, visitors, students from Arabic countries, immigrants etc) have been resolved by Law 3512/2006 “Athens Islamic Mosque – Miscellaneous provisions” and by article 29 of Law 4014/2011 voted by all members of the Parliament of all political parties represented at the time with the exception of the party “Popular Orthodox Rally” (LAOS). The Council of State decision 2399/2014 issued οn June 30, 2014, held that the law is in full compliance with the Constitution. As is the case with all public works, there may be delays, unforeseen difficulties and human errors, due to which the construction is delayed. The amendment tabled by the Ministry of Reconstruction of Production, Environment and Energy aims at correcting a human error. This does not constitute a change to an existing policy agreed by all governments since 2006. It is noteworthy that for many years all reports by international organizations on human rights in Greece have stated that there is no public place of praying for Muslims in Athens. For a number of years Greece has been defamed on this issue by certain parties within the Organization of Islamic Cooperation, the second largest organization of international cooperation after the United Nations. Greece has absolutely nothing to fear from a public place of praying for Muslims which will be State-owned and will operate under the authority of the State. On the contrary, there is much to gain in terms of internal security and international standing.