Μήνας: Νοέμβριος 2014

«Αναβαθμίζοντας τον εκπαιδευτικό του μειονοτικού προγράμματος, κάνουμε το πιο σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης».

Συντάκτης: – 13/11/2014

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Παρατηρητής», 13/11/2014

Περισσότερα

«Οι αλλαγές στη μειονοτική εκπαίδευση έχουν ως άξονα το μέλλον των παιδιών»

Συντάκτης: – 13/11/2014

Ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για την τροπολογία του ΥΠΑΙΘ «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικών σχολείων Θράκης», 13/11/2014

Περισσότερα