Μήνας: Απρίλιος 2014

Όχι δημοψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Συντάκτης: – 03/04/2014

Όπως είπαν κάποτε οι πρόγονοί μας στους Πέρσες, εμείς είμαστε ελεύθεροι γιατί δεν υποτασσόμαστε σε βασιλείς, αλλά στο νόμο.

Περισσότερα