Μήνας: Σεπτέμβριος 2013

Γιατί θεσμοθετήθηκε η ποσόστωση εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ υπέρ των μουσουλμάνων της Θράκης

Συντάκτης: – 26/09/2013

α) ο νόμος δεν αφορά γενικά και αόριστα όλους τους Έλληνες πολίτες μουσουλμανικού θρησκεύματος αλλά μόνο τους Έλληνες πολίτες που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, β) οι θέσεις, οι οποίες προβλέπονται ειδικά για τα μέλη της μειονότητας, είναι επιπλέον του αριθμού των εισακτέων (όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά), δηλαδή κανένας άλλος Έλληνας πολίτης (Ορθόδοξος Χριστιανός ή όποιου άλλου θρησκεύματος) δεν χάνει το δικαίωμα εισαγωγής που έχει κερδίσει με την επίδοσή του σε κάποιο ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) ο λόγος, για τον οποίο ο νόμος αναφέρεται στο θρήσκευμα (μουσουλμάνοι), έγκειται ακριβώς στο ότι η μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική.

Περισσότερα