Κατηγορία: Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Ο Νεοναζιστικός Παγανισμός και η Ορθόδοξη Εκκλησία

Συντάκτης: – 05/11/2012

Τι Εκκλησία είναι αυτή που θέλει η Χρυσή Αυγή; Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως η Χρυσή Αυγή θέλει μια Εκκλησία μικρή, φοβική, υποταγμένη, σκοταδιστική. Μια Εκκλησία να σταυρώνει, όχι να σταυρώνεται.

Περισσότερα

«Θρησκευτική Ετερότητα και κοινωνική περιθωριοποίηση: οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης (1920-1940)»

Συντάκτης: – 24/01/2012

«Θρησκευτική Ετερότητα και κοινωνική περιθωριοποίηση: οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης (1920-1940)». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας «Ετερότητα και Κοινωνία», Αθήνα 7-10 Μαΐου 2003. Διοργάνωση: Association Internationale des Sociologues de Langue Francaise (AISLF), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Institut Francais d’ Athenes, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων (είναι το αρχείο με τίτλο anakoinosi gxkalantzis gia cdrom)

«Το μουσουλμανικό εκπαιδευτικό δίκτυο της Δυτικής Θράκης κατά την περίοδο 1923-1928: ορισμένα στατιστικά στοιχεία»

Συντάκτης: – 24/01/2012

«Το μουσουλμανικό εκπαιδευτικό δίκτυο της Δυτικής Θράκης κατά την περίοδο 1923-1928: ορισμένα στατιστικά στοιχεία». Περιοδικό «Παιδαγωγική Επιθεώρηση», 38ο τεύχος έτους 2004, σελ.9-28 Περιοδική Έκδοση της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδας

Outcomes of the First World War in Southeastern Europe: population movements in Western Thrace during the Inter-Allied Administration

Συντάκτης: – 24/01/2012

Outcomes of the First World War in Southeastern Europe: population movements in Western Thrace during the Inter-Allied Administration”. Περιοδικό “Etudes Balkaniques”, published by the Institute of Balkan Studies (Research Unit of the Bulgarian Academy of Sciences), 3ο τεύχος έτους 2004, σελ.24-41.

«Η εκκοσμίκευση του εκπαιδευτικού συστήματος ως αποτέλεσμα αμυντικών αναγκών: η οθωμανική περίπτωση»

Συντάκτης: – 24/01/2012

«Η εκκοσμίκευση του εκπαιδευτικού συστήματος ως αποτέλεσμα αμυντικών αναγκών: η οθωμανική περίπτωση». Περιοδικό «Επιστήμες Αγωγής», 2ο τεύχος έτους 2004, σελ.117-127. Έκδοση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών.

«Εθνική Ανταγωνιστικότητα και εκπαιδευτικό σύστημα: η εκπαιδευτική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης»

Συντάκτης: – 24/01/2012

«Εθνική Ανταγωνιστικότητα και εκπαιδευτικό σύστημα: η εκπαιδευτική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης». Στο Παπαδάκης Ν., Σπυριδάκης Μ. επιμ., Αγορά Εργασίας, κατάρτιση, δια βίου μάθηση και απασχόληση. Αθήνα: Εκδόσεις Ι.Σιδέρης 2010 [σελ.377-402]